» مهارت‌های زندگی

من نویسنده نیستم اما همیشه شعرا و نویسنده‌هایی را که در نوشته‌ها و شعرهایشان امید جاری بوده بیشتر دوست داشتم و برایم قابل ستایش بوده‌اند. همه‌‌ی ما بی‌شک غم‌هایی در دل داریم، به نظرم نویسنده‌هایی که خواندن مطالبشان ما را به زندگی امیدوار کند و حتی لبخند به لبمان بنشاند، لبخند رضایت خدا را برای خود می‌خرند.


پیش‌نهاد وبلاگ