» مهربانی

حس می‌کنم یک جای کار می‌لنگد که وقتی یک نفر از رفتن به کانون اصلاح و تربیت حرف می‌زند، چندین نفر حس ترحم و دلسوزی‌شان برانگیخته می‌شود و ابراز علاقه می‌کنند به همین کودکانی که روزی در خیابان‌ها ولگرد بوده‌اند و مورد تنفر همه…


پیش‌نهاد وبلاگ