» مونا

تو دلم گفتم اگر همه‌ی اینا برای دختر خودش بود چی می‌گفت؟ بعدش یادم اومد که چند ماه پیشا تو کلاس گفت دخترش ۹ ماهشه با انگشتام ماه‌ها رو شمردم و گفتم شاید الان دخترش همش یه سال و یه ماهش باشه بعدش همه‌ی افکارمو شکستمو گفتم هیچوقت نمی‌خوام اینها در انتظار ثنا کوچولویی باشه که تازه راه رفتنش شروع شده.


پیش‌نهاد وبلاگ