» مکان‌های عمومی

این همه با هم بوده‌اند و باز هم با هم حرف دارند، برای هم لبخند دارند، به چشم‌های هم نگاه می‌کنند، دست هم را می‌گیرند، این همه با جدیت به حرفهای دیگری گوش می‌دهند و در گفتگو همراهی‌اش می‌کنند.


پیش‌نهاد وبلاگ