» نازی

این خط‌هایی که یادت می‌اندازد تقویم‌ات تهی‌ست از هیاهو و شادی و فکر کنی و از فکر آدم‌های اطرافت بهراسی که سخره‌ات نگیرند حال که بی کسی و تنها…


پیش‌نهاد وبلاگ