» نجوای شبانه

آیا فکر می‌کنند امام جماعت و خانواده‌اش چون ربات‌هایی هستند که نیاز به تعطیلات و چیزهای دیگر که در صورت مسجد رفتن، نمی‌شود به آن‌ها رسید ندارند؟!


پیش‌نهاد وبلاگ