» نفیسهـ رضائی

می‌ایستم مکث می‌کنم؛ روی تابلوها را نگاه می‌کنم و می‌دانم ک راه خانه را گم کرده‌م. شبیه شش سالگی‌م می‌نشینم و آرام آرام کنار خیابان گریه می‌کنم …


پیش‌نهاد وبلاگ