» نوشی و جوجه‌هایش

روح همدیگه رو سنگسار نکنیم… بعضی از ماها به قدر کافی از زندگی کشیدیم.


پیش‌نهاد وبلاگ