» نگرانی

دوستایی که وقتی می‌خواین عکس بندازید چه دست جمعی چه دونفره، عشق اینو دارین که دست همو بگیرید. دست همو سفت بگیرید. یا دست بندازید گردن هم یا نمی‌دونم حالا یه جوری که به هم متصل باشید.


پیش‌نهاد وبلاگ