» نگین

خوب که گوش کنی و آئینه‌ای باشی برابرشان بخشی از زخم‌هایشان تسکین میابد.


پیش‌نهاد وبلاگ