» هایدی

هر بار آلبوم‌هایمان را نگاه می‌کردم چشم‌هایم فرت و فرت خیس می‌شدند. توی تمام عکس‌های بچگی‌ام عروسکم با آن پیراهن توری و گوشواره‌های قرمز خوشگلش نشسته توی بغلم.


پیش‌نهاد وبلاگ