» همسایه

سعی کردم قضاوتش نکنم و فقط یه گوش شنوا باشم براش. دست آخر بهش توصیه کردم به یه مشاور مراجعه کنه چون بالاخره همچین کسی تخصص داره و می‌تونه به لحاظ فکری خیلی روشنش کنه و کمکش کنه تا مشکلاتش رو بشناسه و حل کنه…


پیش‌نهاد وبلاگ