» همسر کدخدای ده

همسر کدخدای ده در خانه داری و فعالیت کشاورزی و دامداری ده تا مرد را حریف بود تا جایی که حتی تا سه چهار سال قبل که دیگر به راحتی راه هم نمی توانست برود همانطور نشسته روی گاز پینیکی و سماور هفت هشت تا مهمان را راحت پذیرایی می کرد و غذایی در خور جلویشان می‌گذاشت.


پیش‌نهاد وبلاگ