» هویت

برای من که وبلاگم آنقدر مهم شده که اگر یک روز گم شود یک گوشه بزرگ از زندگیم گم می‌شود؛ گوشه‌ای که با دست نوشته‌های مهمی از سرگذشت سال‌های دور و دخترانگیم، از امروز و زنانگیم و از فرداها و مادرانگیم پر شده و اگر یک روز نباشند بخشی از من هم نیست و من می‌مانم با هویتی که هیچ جا ثبت نشده…


پیش‌نهاد وبلاگ