» هیس!…دخترها فریاد نمی‌زنند

دیدن این فیلم را به همه خانواده‌ها توصیه می‌کنم. مخصوصا آن‌هایی که دختر دارند. چه کوچک و چه بزرگ. بالاخره باید یک جایی یک طوری به خانواده‌ها فهماند که دخترکان معصومشان در معرض چه خطرهایی قرار دارند.


پیش‌نهاد وبلاگ