» وابستگی

حیف که نه خودم این طوریم نه حتی آدم مستقلی با این ویژگی‌هایی که می‌گم دیدم. آدمی که هم سن و سال خودم باشه و این جوری روی پای خودش وایسه.


زندگی هم صبح داشت، هم غروب، هم شب. اما در دلم چیزی می‌گفت که خوبی‌ها ماندگار هستند، حتی اگر کم باشند. که لازمه‌ی زندگی‌اند. و بدی‌ها. باید ازشان گذشت و عبور کرد …


سعی کنید به اندازه سهم خود در رابطه‌تان قدرت داشته باشید و همانند زنی قدرتمند برخورد کنید. سعی کنید احساسات خود مثل ترس از دست دادن و ترک شدن را التیام بخشید…


می‌گن اصلا خیلی بده روابط مادر و پسری خیلی نزدیک باشه… می‌گن… می‌گن… و در نهایت اینکه این روابط عمیق مادرانه با پسر بچه در آینده و در بروز رفتارهای مردونه‌ی اونا تاثیر می‌ذاره… آیا واقعا همینه؟ آیا واقعا تاثیر داره؟


اصلا اگر به اینکه این یک ضعف است فکر کنی، ضعف دل بستن به هرچیزی که می‌تواند برود. کار تمام می‌شود!


همیشه آماده‌ی رفتن بودن‌ام رو دوست دارم…


پیش‌نهاد وبلاگ