» واو به واو تو را هجّی میکنم

گفت: “تا به حال یه ایرانی مثل ِ شما از نزدیک ندیده بودم” ابروهام بالا رفت و گفتم: “مگه من چمه؟” که گفت ایرانی‌هایی که توی ِ کُره دیده اَصلا و اَبَدا مثل ِ من نبوده‌اند ازم خواست با وجود ِ اینکه الان دیگر در کشورم نیستم که به خاطر ِ جبر ِ حکومتی چادر سَرَم کنم، دلیل حجابم را توضیح بدهم.


پیش‌نهاد وبلاگ