» وبلاگ‌ نویسی

نوشتن نوعی از هنرهاست پس وبلاگ نویس‌ها هم به نوعی دارند هنر می‌کنند! البته که هنرشان شدت و ضعف دارد. با هنر می‌شود دردناک ترین و غیرقابل پذیرش‌ترین احساسات را پیچید لای یک زرورق نازک طلایی و نقره‌ای و بروزش دارد. با هنر می‌شود خیلی هنرمندانه خود بود. وبلاگ‌ها می‌توانند محل خوبی برای خود بودن باشند. بهترین احساس را بعد از نوشتن متن‌هایی دارم که در آن خودم بوده‌ام.


وبلاگ‌ها پنجره‌های دل ما هستند رو به جهان گشوده، که هر گاه بسته بمانند باید دانست صاحب پنجره دل گرفته‌تر از آن است که تاب تماشای خودش را از پشت پنجره داشته باشد… باید برایش دعا کرد… برای دلش که شاید جایی کسی با بی مهری شکسته شیشه‌اش را…


پیش‌نهاد وبلاگ