» وصله پینه

دوست داشتن تو آب است و نان… و عزیزترین عنصر جدول تناوبی…


پیش‌نهاد وبلاگ