» وقتی…

کاش حالا به جای اینکه فارغ از تمامی بی‌خوابی‌ها زیر خروارها خاک آسوده خوابیده باشد… در دو قدمی‌ام بیدار و بی‌خواب بود…


پیش‌نهاد وبلاگ