» یک بنده‌ی خدا

تا زمانی که این قضیه در فرهنگ ما جا نیفتد که وبلاگ‌نویسی وقت تلف کردن نیست که هر کس که در دنیای مجازیست به دنبال چت کردن و دروغ گفتن و حرف زدن با این آن نیست تا وقتی که ذهنیت مردمان ما نسبت به وبلاگ‌نویسی تغییر نکند ترجیح می‌دهم بی‌نام و نشان بنویسم.


پیش‌نهاد وبلاگ