» پاراگراف آبی

دختر ناز من، یه کسی می‌تونه فردای تو رو رنگی کنه. رنگایی که تو با چشات ببینیشون و قشنگیشونو بفهمی. حرفای مامانو می‌فهمی نه؟ تو مامانو می‌بینی نه؟ من امروز فقط یه حرف درست از یکی این دکترا شنیدم. گفت باید زیاد تو رو تو بغلم بگیرم. باید با تموم وجودم بت محبت کنم.


پیش‌نهاد وبلاگ