» پاک نویس

اما وقتی پای عمل وسط می‌آید من همان آدم سابقم با همان سخت‌گیری‌ها!


پیش‌نهاد وبلاگ