» پرسه می‌زنم در حوالی دلم

معتقدم چادر نباید دستو پای خانم‌هارو ببنده نباید مانع حضور اون‌ها تو اجتماع بشه، ظاهر یک خانم چادری به تنهایی تبلیغ حجاب رو می‌کنه. اینجوری نباشه که چون چادر سر می‌کنیم کمتر از خونه بیایم بیرون، یا پارک نریم سینما نریم رستوران نریم رانندگی نکنیم خرید نریم و …


پیش‌نهاد وبلاگ