» پرواز روی زمین

عشق باید با طمأنینه، در یک اتّفاق شروع شود. در یکی از همین اتّفاق‌های روزانه‌ی کم ارزش. شاید کتابفروشی که ماهی یکبار هم به مغازه‌اش سر نمی‌زنی، شاید استاد ِ بدنمره‌ات، شاید در یک سفر، شاید همکار، شاید… نمی‌دانم هرچه که هست باید اتّفاقی باشد، نه از پیش تعیین شده، تا بتواند روز ِ بی ارزشت را مهم‌ترین روز زندگی‌ات کند.


پیش‌نهاد وبلاگ