» پسر

الان سه سال از آن روزی که مادر در خانه من نشسته بود و پسر زنگ زد که خودکشی کرده چون نمی‌خواهد به شهرستان برود می‌گذرد.


پیش‌نهاد وبلاگ