» پسرخاله

هر وقت می‌بینمش که گوشه‌ای کز کرده و در خود فرو رفته به این فکر می‌کنم که آیا این تنها اشتباه قابله مذکور بوده؟ و آیا آن قابله تقاص پس می‌دهد؟؟


پیش‌نهاد وبلاگ