» پسرها

کاش این دختر و پسرهایی که اینگونه درباره جنس مخالفشان قضاوت می‌کنند، قبلش به خودشان و کردارشان بیاندیشند. اینکه این پسر چقدر سعی کرده است که یک مـــرد باشد و یا این دختر چرا باید کسانی وارد زندگی‌اش شوند که اجازه‌ی بازی کردن با احساسات او داشته باشند.


پیش‌نهاد وبلاگ