» پـشـت دیـوار دلـم

با ذوق کتاب باز می‌کنم اما چون از کاری که دارم انجام میدم مطمئن نیستم برای خوندن صفحات بعدی دلسرد میشم. هر چقدر با خودم فکر می‌کنم و اولویت بندی می‌کنم به نتیجه نمی‌رسم.


حالا که با پای خودم رفتم خونه نقلی آپارتمانی دیدم که قراره تا دو ماه دیگه اونجا جابجا بشند، متوجه شدم که اه این خونه چه بهشتی بود و نمی‎دونستم. مطمئنم اون شب جابجایی چه دلتنگی سنگینی رو دلشون می‎ذاره.


پیش‌نهاد وبلاگ