» پلو

قصه‌ی عاشقانه‌ی من و پلو خیلی طولانیه اینطور بگم که اگر حتی یه عکس بی‌کیفیت دم یه رستوران بین‌راهی از یه بشقاب پلو ببینم دلم ضعف می‌ره و دهنم آب میوفته و همیشه موقع پیک‌نیک رفتن از این دلخورم که برای نهار پلویی در کار نیست.


پیش‌نهاد وبلاگ