» چادر گل گلی

و یه بار دیگه از میون یه چادر گل گلی سبز ساده٬ با تمام وجودم باور می‌کنم “بهشت جای دوری نیست”…!


پیش‌نهاد وبلاگ