» چهار دیواری

روزی می‌رسد که همه به اجبار باید مهمان ابدی یک چهار دیواری شویم که مانند کودکی‌هامان اتقدر تنگ و کوچک است که فقط خودمان درونش جا می‌شویم…


پیش‌نهاد وبلاگ