» چهل تکه

آخر، چهل تکه شبیه یک شعر فی البداهه مصور است..و مادر بزرگ‌ها لابد شاعر بودند که وقتی یاد محبوبشان می‌افتادند، بی اختیار سرخ‌ترین و گلدارترین تکه‌ی پارچه را وصله می‌زدند روی زمینه‌ای ساده و شیری رنگ..


پیش‌نهاد وبلاگ