» کافه مشق

اصلا برای تو چه مهم است که بگویند بروید پشت ماشین لباس‌شویی یا ظرف‌شویی یا هرچیز دیگ‌های. مهم اینه که تو پشت رل هرچی هستی خوب برونی… همین.


در نهایت حرف من این است وقتی همه دنیا به نوعی در مصرف کاغذ و راهکارهای جایگزین آن تدابیری می‎اندیشند، پس چرا دفترچه‎های بیمه ما با وجود برگه‎های سفید باطل می‎شود؟! آیا بهتر نیست اعتبار دفترچه‎ها را برگه‎های سفید آن تعیین کند نه تاریخ آن؟!


پیش‌نهاد وبلاگ