» کتایون

نگران برگشت به خونه‌ی خودم هستم. دلم هزار برابر برای این خونه و لبخند صبحگاهی مادرم و نگاه پر مهر پدرم تنگ خواهد شد.


پیش‌نهاد وبلاگ