» کفش

اخیراً به آدم‌ها و کفش‌هایشان دقیق شده‌ام می‌بینم نه زیادهم بی راه نیست که کفش شما، نشانه شخصیتِ شماست.


پیش‌نهاد وبلاگ