» کودکانه

او کودکانه زندگی می‌کند و فکر کن، در تعاملِ با این جهانِ دچارِ تکرار و عادت، چه اندازه رنج می‌برد، درد می‌کشد…


پیش‌نهاد وبلاگ