» کوچه غمگین

هوای تب‌دار تابستان دستم را می‌گیرد و می‌برد پشت در خانه‌ات…و مرا توی دام کوچه غمگین می‌اندازد.


پیش‌نهاد وبلاگ