» کوچک

مامان هربار که علیرضا از شیطنت زیاد و تحرک بیش از حدش پا درد می‌گیرد، یاد پاهایی می‌افتد که اندازه‌ی انگشت کوچیکه مامان بود.


پیش‌نهاد وبلاگ