» کیک شکلاتی

دست با خودکار آبی به جیب نزدیک شد اما دستی مانعش شد. خودکار توی دستش فشرده شد و موها از جلوی چشمانش کنار رفت. پیشانی‌اش کیک داغی بود که یک توت فرنگی سرخ رویش گذاشته‌اند.


پیش‌نهاد وبلاگ