» گردش

با قدم‌های کوتاه و سریع به طرف ماشین می‌رویم. باران تندتر می‌شود. قطره‌ها درشت‌تر. همه وسایلشان را جمع کرده‌اند. هرکس بالای سر خود و خانواده‌اش چیزی گرفته و می‌دوند.


پیش‌نهاد وبلاگ