» گزارش یک زبانشناس

دخترم پس از سفر آخرتم، آن روز که مرا در گور نهادید، آن هنگام که خاک همدم من شد، وبلاگ “گزارش یک زبانشناس” رسما برای تو خواهد شد.


پیش‌نهاد وبلاگ