» گل رز

یکی پیشنهاد داد حالا که اینقدر زیاد است، موقع رفتن به هرکداممان یکی دو شاخه بده، ببریم. ایده بدی نبود، اما وَر ِ خسیس ذهنم خودش را به نشنیدن زد. دلم نیامد این حجم محبت را با کسی شریک شوم.


پیش‌نهاد وبلاگ