» گویی فلان به هیچ

دلم می‌خواهد خودم را توی جمعیت آدم‌های جلوی دانشکده گم کنم. توی دخترهای سر کلاس، آدم‌های توی اتوبوس. دلم می‌خواهد خودم را بین وسایل اتاق گم کنم.


پیش‌نهاد وبلاگ